Privātums

Jaunietim.lv interneta vietne respektē un aizsargā jebkura apmeklētāja privātumu, kas apmeklē jaunietim.lv interneta vietni. Apmeklējot mūsu interneta vietni, Jūsu pienākums ir izlasīt privātuma atrunu un noteikumus. Ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, nekavējoties pametiet jaunietim.lv interneta vietni.

Jaunietim.lv var saglabāt informāciju par apmeklētāju pārlūkprogrammas tipu, pārlūkprogrammas valodu, valsti u.c. Šī informācija var tikt izmantota, lai uzlabotu interneta vietnes ierakstus un padarītu interneta vietni draudzīgāku mūsu apmeklētājiem.

Sīkdatnes

Jaunietim.lv izmanto sīkdatnes (cookies), lai uzlabotu mūsu interneta vietni un izprastu labāk mūsu apmeklētājus. Sīkdatnes ir dati, kas tiek nosūtīti uz Jūsu datora, kad jūs apmeklējat mūsu interneta vietni. Sīkdatnes neuzglabā nekādu personiski identificējošu informāciju. Lielākā daļa pārlūkprogrammu automātiski pieņem sīkdatnes. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā tiks samazinātas vai pārtrauktas jaunietim izmantošanas iespējas.

Google un Google partneru lapās var tik rādītas jaunietim.lv reklāmas un reklāmas rādīšanai tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Jūs variet atteikties no Google sīkdatnēm, apmeklējot Google reklāmu uzstādījumu lapu.

Kā pārvaldīt sīkdatnes?

  • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/kb/278835
  • Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
  • Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/give-websites-ability-store-passwords-cookies-and-more
  • Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
  • Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/cookies/

Uzziniet vairāk par sīkdatnēm vai jautājiet mums.

Saites uz citām interneta vietnēm

Jaunietim.lv satur saites uz trešo pušu interneta vietnēm. Mēs nevaram kontrolēt trešo personu interneta vietnes. Jaunietim.lv nav atbildīgs par trešo pušu interneta vietnēm, ieskaitot piedāvātos produktus un pakalpojumus.

Dalīšanās ar informāciju

Jaunietim.lv nav izplatījis un neizplatīs jebkuru informāciju par apmeklētājiem trešajām personām to mārketinga nolūkos bez apmeklētāja piekrišanas . Jaunietim seko nozares standartiem, lai aizsargātu apmeklētāja iesniegto informāciju. Tomēr jaunietim nevar garantēt 100% drošību. Jūs saprotat un piekrītat, ka 100% drošība internetā neeksistē.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *